image
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie

Historie

Zástřizly jsou starobylá obec v údolí Litavy na severozápadním úpatí Chřibů. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Zdejší lokalita však byla osídlena již v dobách dřívějších, což dokazují ojedinělé nálezy šňůrové keramiky a keramiky z období popelnicových polí.

První historické záznamy o obci jsou spojeny se členy významného moravského vladyckého, později panského rodu ze Zástřizl. Ačkoliv Zástřizly nebývaly nikdy velkou osadou, rod pánů ze Zástřizl se rozšířil po velké části Moravy a jeho jméno se objevuje v moravských dějinách více než 400 let. Původní obydlí rodu v Zástřizlech byla tvrz. Pravděpodobně po ní se dochovalo v centru místní části Dědina vyvýšené místo, chráněné původně potokem a pravděpodobně i rybníkem. Na kamenné základy tvrze se narazilo při stavbě někdejší školy. Tvrz zanikla zřejmě po roce 1590 po připojení obce ke Stříleckému panství.

S lokalitou bývalé tvrze sousedí dominantní areál bývalého lihovaru. Další významnou technickou památkou v katastru obce jsou stopy po budování dálnice v období II. světové války. Tato komunikace měla původně spojit Brno a Zlín. Za povšimnutí stojí zejména tři téměř dobudované dálniční mosty.

V současné době je obec součástí mikroregionu Zdounecko a spolupracuje na projektech obnovy venkova. V devadesátých letech minulého století byla v obci provedena plynofikace a vybudován televizní kabelový rozvod. Nyní se obec soustředí především na opravy a rekonstrukce obecních komunikací a kulturně -historických objektů v obci. Do budoucna obec plánuje především výstavbu čistírny odpadních vod a zvažuje podnikatelské možnosti v oblasti turistického ruchu. Předpoklady pro využití v této oblasti jsou dány výhodným umístěním obce v turisticky atraktivním prostředí Chřibů se zajímavými  přírodními i kulturními památkami.

Škola v Zástřizlech

V přiloženém dokumentu je poutavě popsána historie naší školy od jejího založení v roce 1898 až do roku 1961, kdy byla její činnost definitivně ukončena.

Kronika

Zde budete mít možnost nahlédnout do kroniky obce Zástřizly, která popisuje události v naší obci od roku 1967. Kronika Vám bude představována po částech, tak jak bude postupně převáděna do PDF formátu.

Zástřizelské noviny

Další historický pramen, ze kterého budete moci čerpat, jsou Zástřizelské noviny. Psal je bývalý kronikář pan Josef Dostál od roku 1960. V prvních ročnících vycházelo okolo 35 výtisků ročně. Pan Dostál je i archivoval a tak se cestou jeho syna dostaly letos do Zástřizel. V současné době je má v držení paní Jitka Šumberová.

Některé výtisky jsou v originále, jiné pouze v kopii, proto je u některých vydání horší čitelnost. Pokud některá čísla nebudete moci nalézt (např. číslo 1 v ročníku 1960), je to proto, že se nezachovala.