image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Zástřizly

2. Důvod a způsob založení

Obec Zástřizly (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

 • Sbor dobrovolných hasičů
 • SÚSEDÉ, občanské sdružení
 • Knihovna Zástřizly

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Zástřizly
  Zástřizly 31
  768 05 Koryčany

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Zástřizly
  Zástřizly 31
  768 05 Koryčany

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 573 375 094

 • 4.5 Čísla faxu

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.zastrizly.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  ou@zastrizly.cz upřesňující informace (účel použití, případně jméno adresáta)

 • 4.9 ID datové schránky

  8iwari9

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1418961399 / 0800 (ČS Kroměříž)

6. IČ

00380857

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dotazy a odpovědi dle zákona 106 1999 za rok 2017.pdf

Dotazy a odpovědi dle zákona 106 1999 za rok 2018.pdf

Výroční zpráva dle zákona 106 1999 Sb. za rok 2017.pdf

Výroční zpráva dle zákona 106 1999 Sb.za rok 2018.pdf

Výroční zpráva dle zákona 106 1999 Sb. za rok 2019.pdf

Výroční zpráva dle zákona 106 1999 Sb. za rok 2020.pdf

 

18. GDPR

19. Územní plán obce

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Nebyly zatím žádné informace požadovány.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: